Knoppen

Ik sta voor mijn raam en ik denk: ik laat
mezelf toch niet naar de knoppen gaan.

Hou vol, zegt de boom aan de andere kant,
ik stuur mijn knoppen wel naar jou.